KOMFORTOWY PARKING

Duży parking usytuowany na wjeździe do naszego ośrodka pozwala zatrzymać ruch pojazdów z dala od ścieżek użytkowanych przez konie. Minimalizujemy w ten sposób wszelkie ryzyko, pozostawiając teren pracy z końmi wolnym od spalin.

Odrębną przestrzeń parkingową przygotowaliśmy dla przyczep i koniowozów.